Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach 20 listopad – 24 listopad 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Oferty na zakup materiałów eksploatacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w celu rynkowego rozpoznania cen i oferentów na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Konkurs Nr 51/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków dla 2 osób bezrobotnych o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach 8 listopad – 15 listopad 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Konkurs Nr 50/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 49/POWER/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania dla 1 osoby bezrobotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (II)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs Nr 48/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach 23 październik – 31 październik 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Oferta na przeprowadzenie "Audytu Bezpieczeństwa Informacji"

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu z siedzibą przy ul. Laskowej 4a, 05-600 Grójec zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie „Audytu Bezpieczeństwa Informacji”.

Konkurs Nr 47/A/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

Godziny przyjmowania i wydawania "Oświadczeń o zamiarze powierzenia...":
Poniedziałek - Piątek  8.00 - 14.00
parter - stanowisko nr 12 – oświadczenia w wersji papierowej
I piętro pokój 205 - oświadczenia w wersji elektronicznej

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę