Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Bezpłatna MAMMOGRAFIA

Bezpłatna MAMMOGRAFIA dla kobiet 50-69

Konkurs 32/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby bezrobotnej w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Zasady i kryteria konkursu: I.   O...

Oferty na serwis instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej serwisu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych będących własnością Urzędu.

Oferty na dostęp do Serwisu Informacji Prawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na dostęp do Serwisu Informacji Prawnej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferty na badania profilaktyczne

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty (wg poniższego wykazu) dotyczącej wykonywania badań profilaktycznych osobom bezrobotnym oraz pracownikom Urzędu.

Szkolenie zawodowe w Szczecinie: spawacz MIG/MAG

JPP Marine Sp. z o.o. - firma z branży stoczniowe poszukuje osób zainteresowanych odbyciem szkolenia zawodowego: spawacz MIG/MAG oraz monter konstrukcji stalowych.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Centrum Szkoleniowe DACPOL oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Centrum Szkoleniowe DACPOL oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich oraz czasem na rozmowę i wymianę doświadczeń z ...

Konkurs 31/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 2 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Konkurs 30/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail: praca@grojec.praca.gov.pl

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę