Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Składanie ofert na prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Realizacja projektu "Włącz swoją szansę"

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

Składanie ofert na roczny przegląd stanu technicznego budynku

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roczny przegląd stanu technicznego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

Konkurs 22/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach algorytmowych środków Funduszu Pracy.

Awaria Systemu - Naprawiona

9:00 Informujemy, że system odzyskał sprawność.

Nowy wykaz zawodów zwolnionych z uzyskania informacji starosty

W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2018 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców...

Zmiana sposobu przyjmowania wniosków o wydanie informacji starosty

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że w celu uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, od 01.07.2018 przyjmowane będą za pośrednictwem portalu praca.gov.pl ...

Konkurs 21/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 30 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.   Zasady i kryteria konkursu: 1)   Na staż kierowani będą bezrobotni zamieszkujący na wsi tj. na terenach gmin...

Konkurs 20/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail: praca@grojec.praca.gov.pl

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę