Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 19 marca – 23 marca 2018r.będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE GRÓJECKIM ZA II PÓŁROCZE 2017 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w załączeniu przedstawia ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE GRÓJECKIM ZA II PÓŁROCZE 2017 R.

Konkurs 8/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)"

Przewodnik

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu udostępniania w załączniku przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz formą jego realizacji.

Konkurs 7/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Konkurs 6/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 4 mężczyzn poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

Konkurs 5/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Konkurs 4/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed wręczył przedstawicielom powiatowych urzędów pracy okolicznościowe statuetki, dyplomy i wyróżnienia.

Informacja dla bezrobotnych - POWER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)” projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę