Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Konkurs 17/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenie Prawo jazdy kat. D. z uprawnieniami na przewóz osób.

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań informuje, że w każdy czwartek miesiąca o godzinie 8.00 będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań informuje, że w każdy czwartek miesiąca o godzinie 8.00 (czas stawiennictwa na godz.07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu prowadzi rekrutację na wolne stanowisko pracy - kierowca autobusu w PKS Sp.z o.o. w Grójcu.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu prowadzi rekrutację na wolne stanowisko pracy - kierowca autobusu w PKS Sp.z o.o. w Grójcu.

Składanie ofert na materiały eksploatacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w celu rynkowego rozpoznania cen i oferentów na zakup niżej wymienionych materiałów eksploatacyjnych.

Informacja dla podmiotów powierzających pracę na podstawie zezwolenia na prace sezonową

Informacja dla podmiotów powierzających pracę na podstawie zezwolenia na prace sezonową

Konkurs 16/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 2 osób bezrobotnych  powyżej 50 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Konkurs 15/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 4 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs 14/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach algorytmowych środków Funduszu Pracy.

Konkurs 13/PR/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018 skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 14 maja – 18 maja 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę