Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Odbiór PIT-11 za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że PIT-11 za rok 2017 można odebrać osobiście w pokoju 203 w dniach 22.01 - 09.02.2018 r.

Konkurs 3/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 50 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza...

Konkurs 2/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez...

Konkurs 1/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 22 stycznia – 2 lutego 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety w 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2018 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone mogą być w pierwszej kolejności na: 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach...

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w gminie wiejskiej Błędów w miejscowości Lipie.

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE NA ROK 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu na spotkanie informacyjne, które będzie dotyczyło zmian przepisów w zatrudnieniu cudzoziemców.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2018 r., zapraszamy zainteresowanych na spotkania informacyjne

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

Godziny przyjmowania i wydawania "Oświadczeń o zamiarze powierzenia...":
Poniedziałek - Piątek  8.00 - 14.00
parter - stanowisko nr 12 – oświadczenia w wersji papierowej
I piętro pokój 205 - oświadczenia w wersji elektronicznej

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę