Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Dotyczy Konkursu 1/POWER/2019

W związku z wpływem dużej ilości wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach konkursu nr 1/POWER/2019 z dnia 15.01.2019r., Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia przedmiotowego konkursu.

Składanie ofert na paper xero

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 1200 ryz papieru xero.

Konkurs 1/POWER/2019

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 45 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś...

Informacja o priorytetach wydatkowania środków KFS w 2019r.

Informacja o priorytetach wydatkowania środków KFS w 2019r.

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE NA ROK 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bozego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów życzy Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu  

Bezpłatna MAMMOGRAFIA

Bezpłatna MAMMOGRAFIA dla kobiet 50-69

Konkurs 32/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby bezrobotnej w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Zasady i kryteria konkursu: I.   O...

Oferty na serwis instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej serwisu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych będących własnością Urzędu.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail: praca@grojec.praca.gov.pl

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę