Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Konkurs 24/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 6 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

PLANASA INNOVATION IN PLANT VARIETIES zatrudni osoby do sortowania i pakowania sadzonek

PLANASA INNOVATION IN PLANT VARIETIES zatrudni osoby do sortowania i pakowania sadzonek

Konkurs 23/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 10 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Składanie ofert na prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Realizacja projektu "Włącz swoją szansę"

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

Składanie ofert na roczny przegląd stanu technicznego budynku

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roczny przegląd stanu technicznego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

Konkurs 22/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach algorytmowych środków Funduszu Pracy.

Awaria Systemu - Naprawiona

9:00 Informujemy, że system odzyskał sprawność.

Nowy wykaz zawodów zwolnionych z uzyskania informacji starosty

W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2018 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail: praca@grojec.praca.gov.pl

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę