Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Informacja dla podmiotów powierzających pracę na podstawie zezwolenia na prace sezonową

Informacja dla podmiotów powierzających pracę na podstawie zezwolenia na prace sezonową

Konkurs 16/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 2 osób bezrobotnych  powyżej 50 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Konkurs 15/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 4 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs 14/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach algorytmowych środków Funduszu Pracy.

Konkurs 13/PR/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018 skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 14 maja – 18 maja 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Składanie ofert na papier xero

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 600 ryz papieru xero.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w załączeniu prezentuje Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim w 2017 roku.

Składanie ofert na konserwacje węzła cieplnego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i oferentów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej prowadzenia bieżącej kontroli, regulacji, konserwacji, prowadzenia napraw i remontów węzła cieplnego 2-funkcyjnego 134,8kW znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu przy ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

Zamknięcie naboru wniosków dot. Konkursu 12/PR/2018

Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zamyka z dn. 18.04.2018r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę