Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Zamknięcie naboru wniosków dot. Konkursu Nr 54/RM/2017

Z uwagi na wyczerpanie środków Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zamyka z dniem 08.12.2017r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Oferty cenowe na usługi pocztowe

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi pocztowe wg poniższego formularza cenowego.

Oferty na serwis instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej serwisu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych będących własnością Urzędu.

Oferty na badania profilaktyczne

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonywania badań profilaktycznych osobom bezrobotnym oraz pracownikom Urzędu.

Konkurs Nr 54/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby bezrobotnej w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Oferty na zakup sprzętu elektronicznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup niżej wymienionego sprzętu elektronicznego.

Oferty na dostęp do Serwisu Informacji Prawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na dostęp do Serwisu Informacji Prawnej w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Zamknięcie naboru wniosków dot. Konkursu Nr 52/RPO WM/2017

Z uwagi na wyczerpanie środków Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zamyka z dniem 27.11.2017r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Konkurs Nr 53/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby bezrobotnej w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs Nr 52/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków dla 1 osoby bezrobotnej o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

Godziny przyjmowania i wydawania "Oświadczeń o zamiarze powierzenia...":
Poniedziałek - Piątek  8.00 - 14.00
parter - stanowisko nr 12 – oświadczenia w wersji papierowej
I piętro pokój 205 - oświadczenia w wersji elektronicznej

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę