Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Składanie ofert na konserwacje węzła cieplnego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i oferentów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej prowadzenia bieżącej kontroli, regulacji, konserwacji, prowadzenia napraw i remontów węzła cieplnego 2-funkcyjnego 134,8kW znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu przy ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

Zamknięcie naboru wniosków dot. Konkursu 12/PR/2018

Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zamyka z dn. 18.04.2018r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Zamknięcie naboru wniosków dot. Konkursu 11/PR/2018

Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zamyka z dn. 17.04.2018r. nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018 skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 12/PR/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018.

Konkurs 11/PR/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018 skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 10/PR/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018 skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 9/PR/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018 skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 19 marca – 23 marca 2018r.będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE GRÓJECKIM ZA II PÓŁROCZE 2017 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w załączeniu przedstawia ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE GRÓJECKIM ZA II PÓŁROCZE 2017 R.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę