Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Konkurs 5/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Konkurs 4/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed wręczył przedstawicielom powiatowych urzędów pracy okolicznościowe statuetki, dyplomy i wyróżnienia.

Informacja dla bezrobotnych - POWER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)” projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Odbiór PIT-11 za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że PIT-11 za rok 2017 można odebrać osobiście w pokoju 203 w dniach 22.01 - 09.02.2018 r.

Konkurs 3/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 50 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

Konkurs 2/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez...

Konkurs 1/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 20 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 22 stycznia – 2 lutego 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety w 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2018 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone mogą być w pierwszej kolejności na: 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail:

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę