Nabory - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Konkurs 25/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 3 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs 20/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny...

Konkurs 15/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 4 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs 8/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)"

Konkurs 6/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 4 mężczyzn poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę