Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nagłówek

Aktualności

Konkurs 24/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 6 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

PLANASA INNOVATION IN PLANT VARIETIES zatrudni osoby do sortowania i pakowania sadzonek

PLANASA INNOVATION IN PLANT VARIETIES zatrudni osoby do sortowania i pakowania sadzonek

Konkurs 23/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 10 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Składanie ofert na prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Realizacja projektu "Włącz swoją szansę"

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

Składanie ofert na roczny przegląd stanu technicznego budynku

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roczny przegląd stanu technicznego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

Konkurs 22/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach algorytmowych środków Funduszu Pracy.

Awaria Systemu - Naprawiona

9:00 Informujemy, że system odzyskał sprawność.

Nowy wykaz zawodów zwolnionych z uzyskania informacji starosty

W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2018 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców...

Wyświetlanie 11 - 20 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę