Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nagłówek

Aktualności

Konkurs 29/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 16 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs 28/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 10 osób w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do osób zamieszkujących na wsi.

Konkurs 27/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 26/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 50 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 13 wrzesnia – 20 września 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 10 września – 12 września 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Konkurs 25/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 3 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

UWAGA Informacja dot. oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składając oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej składa tylko kopię wypełnionych stron paszportu cudzoziemca oraz oświadczenie, że wszystkie pozostałe strony są puste.

Konkurs 24/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 6 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

PLANASA INNOVATION IN PLANT VARIETIES zatrudni osoby do sortowania i pakowania sadzonek

PLANASA INNOVATION IN PLANT VARIETIES zatrudni osoby do sortowania i pakowania sadzonek

Wyświetlanie 11 - 20 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę