Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach 24 lipca – 28 lipca  2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.    Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały...

Konkurs Nr 35/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Zasady i kryteria konkursu: I.   O...

Konkurs Nr 34/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.   Zasady i kryteria konkursu: 1)   Na staż kierowani będą bezrobotni zamieszkujący na wsi dla których ustalono II profil pomocy.   2)   Organizatorem stażu...

Konkurs Nr 33/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Zasady i kryteria konkursu: I.   O...

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach 3 lipca – 7 lipca  2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.    Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały...

Konkurs Nr 32/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. 1. Kto może ubiegać się o  refundację? -  pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie...

Konkurs Nr 31/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Zasady i kryteria konkursu: 1)   Na staż kierowani będą bezrobotni zamieszkujący na wsi dla których ustalono II profil pomocy.   2)   Organizatorem stażu mogą być...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę