Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Konkurs 31/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 2 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Konkurs 30/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 29/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 16 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs 28/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 10 osób w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do osób zamieszkujących na wsi.

Konkurs 27/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 26/RM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 50 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 13 wrzesnia – 20 września 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 10 września – 12 września 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Konkurs 25/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 3 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec,
woj. mazowieckie
NIP: 7971670296; REGON: 671984086
 

telefon: +48 48 664 80 30
faks: +48 48 664 80 31
e-mail: praca@grojec.praca.gov.pl

Szczegółowy wykaz telefonów
 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny obsługi klientów Urzędu: Poniedziałek - Piątek  8.00 – 15.00

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę