Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nagłówek

Aktualności

Składanie ofert na materiały eksploatacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w celu rynkowego rozpoznania cen i oferentów na zakup niżej wymienionych materiałów eksploatacyjnych.

Informacja dla podmiotów powierzających pracę na podstawie zezwolenia na prace sezonową

Informacja dla podmiotów powierzających pracę na podstawie zezwolenia na prace sezonową

Konkurs 16/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 2 osób bezrobotnych  powyżej 50 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Konkurs 15/PO WER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 4 osób poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs 14/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach algorytmowych środków Funduszu Pracy.

Konkurs 13/PR/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu regionalnego Mazowsze 2018 skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach: 14 maja – 18 maja 2018r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Składanie ofert na papier xero

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 600 ryz papieru xero.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w załączeniu prezentuje Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grójeckim w 2017 roku.

Składanie ofert na konserwacje węzła cieplnego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i oferentów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej prowadzenia bieżącej kontroli, regulacji, konserwacji, prowadzenia napraw i remontów węzła cieplnego 2-funkcyjnego 134,8kW znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu przy ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

Wyświetlanie 1 - 10 z 208 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę