Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nagłówek

Aktualności

Konkurs Nr 50/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Konkurs 49/POWER/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania dla 1 osoby bezrobotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (II)", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Konkurs Nr 48/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach 23 październik – 31 październik 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Oferta na przeprowadzenie "Audytu Bezpieczeństwa Informacji"

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu z siedzibą przy ul. Laskowej 4a, 05-600 Grójec zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie „Audytu Bezpieczeństwa Informacji”.

Konkurs Nr 47/A/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy.

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu uprzejmie informuje, że w dniach 09 październik – 13 październik 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Zamknięcie naboru wniosków dot. Konkursu Nr 41/RM/2017

Z uwagi na wyczerpanie środków Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zamyka z dniem 5.10.2017r. nabór wniosków na refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Konkurs Nr 46/RPO WM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Konkurs Nr 45/RM/2017

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach programu finansowanego ze środków rezerwy ministra skierowanych do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Wyświetlanie 1 - 10 z 153 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę