Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nagłówek

Aktualności

Konkurs 22/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach algorytmowych środków Funduszu Pracy.

Awaria Systemu - Naprawiona

9:00 Informujemy, że system odzyskał sprawność.

Nowy wykaz zawodów zwolnionych z uzyskania informacji starosty

W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2018 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców...

Zmiana sposobu przyjmowania wniosków o wydanie informacji starosty

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że w celu uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, od 01.07.2018 przyjmowane będą za pośrednictwem portalu praca.gov.pl ...

Konkurs 21/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 30 osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.   Zasady i kryteria konkursu: 1)   Na staż kierowani będą bezrobotni zamieszkujący na wsi tj. na terenach gmin...

Konkurs 20/POWER/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (III)", Program Operacyjny...

Konkurs 19/RPO WM/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Konkurs 18/A/2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach algorytmowych srodków Funduszu Pracy.

Składanie ofert na wywóz nieczystości stałych

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rynkowego rozpoznania cen i Zleceniobiorców zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wywozu nieczystości stałych z pojemnika typu bóbr 1100 litrów.

Wyświetlanie 1 - 10 z 222 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę