Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu”

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przedmiotu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu”

Wolne miejsca stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że dysponuje wolnymi miejscami stażu, który realizowany będzie w ramach projektu POWER

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na ochronę mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi na ochronę mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Zamknięcie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków zamyka z dniem 16.02.2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Oferta Poczta Polska

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w gminie miejsko-wiejskiej Grójec.

Konkurs nr 2/RPO/2016

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia 3 stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Konkurs nr 3/POWER/2016

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grójeckim (II)”,

Wnioski o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Wnioski o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Konkurs nr 1/A/2016

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

NABÓR WNIOSKÓW

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Wyświetlanie 231 - 240 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę